Мідні вироби

Мідна монолітна шина

Електротехнічні шини виключно європейського виробництва марки міді: Cu-ETP.

Мінімальний вміст міді 99,9%.

Стандарт згідно якого виготовлено: EN 13601

Стандартна товщина: 5 і 10 мм

Стандартна ширина: 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120

Стандартна довжина: 4 000 мм

Питома електрична провідність 58 МСм/м (100% по IACS).

Питомий опір при 20°С – 1,724 мкОм*см
Застосовується для: виготовлення шинопроводів, струмопроводів, в електричних та розподільчих пристроях.

Мідна плетена шина

Силові плетені шини плоского або круглого поперечного перерізу виготовляються з провідників товщиною 0,1 і 0,2 мм індивідуальної довжини, згідно з потребами замовника. Кінці шини поставляються з наконечниками (гільзами), що виготовляються двома способами:
1. Опресовуються гільзами із червоної, лудженої або посрібленої міді. При даному методі щільність контактної площадки складає 85% в порівнянні з монолітом аналогічного поперечного перерізу.
2. Зварюються, при цьому щільність контактних площадок ідентична моноліту аналогічного поперечного перерізу. Дане рішення, в порівнянні з опресуванням, виключає будь-яке проникнення вологи в метал, а відповідно і розповсюдження корозії.

Шинні компенсатори

варні шинні компенсатори – виготовляються методом атомно-дифузійного зварювання кінців тонких мідних пластин в моноліт. Даний метод дає можливість отримати суцільні однорідні контактні площадки з малим перехідним опором в місці приєднання та виключає ймовірність роз’єднання пластин при обробці та перфорації.

Варіанти зварювання і з’єднань:

  • дугове зварювання плавким електродом;
  • зварювання оловом;заклепкове з’єднання;
  • з’єднання за допомогою огинання контактних площадок додатково тонкою пластиною.

Застосування:

  • живлення промислових печей, ємностей для електролізу;
  • в електричних апаратах середньої напруги;
  • перехід від трансформатора до шинопровода.